تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( منصور اوجی )
پیچک ( منصور اوجی )
شعر و ادب پارسی


پیچک ( منصور اوجی )
شعر و ادب پارسی

Email :

منصور اوجی در سال 1316 در شیراز دیده به جهان گشود . وی در رشته فاسفه و علوم تربیتی از دانشسرای عالی تهران فارغ التحصیل شد و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز فوق لیسانس خود را گرفت . اوجی از شاعرانی است که آرام و پیوسته در جهت تکامل زبان شعری خاص خود تلاش میکند . وی با تاکید بر تکرار مصراعها و واژه ها جهت تاثیر گذاری در خواننده شعرش گونه خاصی از شعر را ارئ می دهد . زبان شعر او تا حدی تغزلی است و بیشتر ذهن خود را در امواج اوزان رها میسازد. اوجی در وصف طبیعت و ارتباط آن با مسائل اجتماع تصاویر زیبا می آفریند. وی در شعر نو نیمائیتجارب قابل توجهی دارد توجه منصور اوجی در شعر بیشتر به فرم است او با منبت کاری و صیقل دادن واژه ها و تکرار مصراعها سعی دارد به ذهن خواننده شعرش نزدیک شود . زبان شعر او ساده و خوش اهنگ است با درون مایه ای اجتماعی و تصاویری بدیع از طبیعت . اشعار منصور اوجی نشان از کوشش مستمر او برای یافتن شکل خاص و نوینی دارد و بیانگر آگاهی او نسبت به ساختار کلمه در شعر معاصر و نقش وزن و آهنگ در ساختمان کلی شعر است . آثار : 1. باغ شب (۱۳۴۴) *** 2. خواب درخت و تنهایی زمین (۱۳۴۴) *** 3. شهر خسته (۱۳۴۶) *** 4. برگزیده اشعار (۱۳۴۹) *** 5. این سوسن است که می خواند (۱۳۴۹) *** 6. مرغ سحر (۱۳۵۶) *** 7. صدای همیشه (۱۳۵۷) *** 8. شعرهایی به کوتاهی عمر (۱۳۵۸) *** 9. حالی است مرا (۱۳۶۸) *** 10. کوتاه مثل آه (۱۳۶۸) *** 11. خوشا تولد و پرواز *** (((برداشت از بزرگان سرزمین پارس)))